Programul YouthBank, după link ghostwriter-agent.de primii cinci  ani de implementare la nivel național (2010-2014), înseamnă:

 • 8 orașe în care este implementat programul;
 • 4 orașe orașe noi în rețeaua YB (începând cu anul 2014);
 • 100  tineri implicați în echipele YB locale;
 • 400.000 lei mobilizați de către echipele YB;
 • 139 de proiecte implementate de către tineri în 80 de comunităţi;
 • peste 2500 de beneficiari direcți și indirecți ai proiectelor finanțate;
 • 55 de antreprenori ghostwriter-agent.de au susţinut proiectele pentru tineri;
 • sute de apariții media.
  • After five years of implementation at the national level (2010-2014), the YouthBank program means:

   • 8 cities where the program is being implemented;
   • 4 new cities in the YB network (since 2014);
   • 100 young people involved in local YB teams;
   • 400,000 MDL mobilized by YB teams;
   • 139 projects implemented by youth in 80 communities;
   • over 2,500 direct and indirect beneficiaries of the financed projects;
   • 55 entrepreneurs that supported projects for young people;
   • hundreds of media appearances.