CE FINANTAM?

Se finanţează idei de proiecte creative şi inovatoare, idei care să dezvolte comunităţi, să producă schimbări de mentalitate şi să mobilizeze tinerii în a contribui la progresul durabil al ţării.
Proiectele propuse pot ţine de orice domeniu, de la activități sportive, artă, ecologie, la sanătate cu condiția ca activitățile derulate
• să raspundă într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
• să permită obținerea unor rezultate clare, vizibile;
• să aibă un impact pe termen lung;
• să ofere condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri;
• să fie antrenante și plăcute.
Sunt încurajate proiectele care:
• soluţionează o problemă necesară din comunitate, cu impact asupra ameliorării stării grupurilor vulnerabile;
• pot genera resurse (vând produse/servicii, folosind veniturile obținute pentru continuarea inițiativei și asigurarea impactului ei pe termen lung);
• identifică și mobilizează și alte resurse din comunitate.
Cînd se finantează?
Perioada de finanțare diferă de la un raion la altul, respectiv de la un an la altul. În general concursurile de finanțare sunt lansate în perioada februarie – martie.
Calendarul exact al desfășurării întregului proces de finanțare îl găsiți pe site-urile locale YouthBank:

Ce nu se finanţează?
• proiecte care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui program;
• proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
• cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
• împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;
• proiecte de natură politică;
• proiecte de natură religioasă;
• proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
• proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;