Septembrie 1998:

Norton Michael link ghostwriter-agent.de convoacă 5 ONG-uri pentru a explora dezvoltarea unui program condus de tineri pentru strângerea de fonduri în Marea Britanie;

Ianuarie 1999:
Un grup de tineri selectați pentru un proiect pilot aleg numele de YouthBank;

Aprilie 1999:
Price’s Trust Offices, Londra, lansează proiectul YouthBank în 7 regiuni din Marea Britanie;
Primul comitet YouthBank din Irlanda de Nord;

Septembrie 1999:
Prima finanțare oferită de YouthBank Irlanda în valoare de £1000 unui centru pentru tineret;

Iunie 2000:
Vizita de studiu al primului Comitet YouthBank din Irlanda de Nord la conferința Comitetului de consultanță a tinerilor al Consiliului Michingan Foundations;

Iunie 2001:
Youthstock, prima conferință internațională a YouthBank Irlanda de Nord în Irlanda de Nord;

Ianuarie 2002:
Primul parteneriat internațional cu PRONI în Bosnia: Brcko, Doboj și Travnik, Croația: Osijek și Vukovar susținut de Fundația Comunitară pentru Irlanda de Nord;

Aprilie 2002:
Primele 5 YouthBank fondate de Irish Youth Foundation în orașele: Ballymun, Ballybough, Limerick, Longford și Waterford;

Iunie 2002:
Fondarea YouthBank în Serbia în orașele Novi Sad și Subotica și în http://ghostwriter-agent.de/ Macedonia în orașele Skopje și Tetovo prin PRONI și cu sprijinul Fundației Comunitare pentru Irlanda de Nord;

Iunie 2004:
Fondarea PRONI YouthBank în Muntenegru în orașul Podgorica și cu sprijinul Fundației Comunitare pentru Irlanda de Nord;

Septembrie 2005:
Un nou parteneriat cu Fundația Eurasia în Caucazii de Sud pentru a pune bazele și a oferi training și susținere programului YouthBank în Armenia, Azerbaijan și Georgia;

Decembrie 2005:
Membrii boardului YouthBank Irlanda de Nord susțin fondarea YouthBank în orașul Jenin, regiunea West Bank din Palestina;

Octombrie 2006:
Primul YouthBank din Romania în Cluj-Napoca, sprijinit de YouthBank Irlanda;

Iulie și octombrie 2007:
Punerea bazelor YouthBank în Armenia și Georgia prin Eurasia Partnership Foundation;

Aprilie 2008:
Fondarea rețelei YouthBank în Bosnia și Herțegovina prin Mozaik Community Development Foundation;

Iunie 2008:
Seminar pentru dezvoltarea rețelei YouthBank în Romania împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare (ARC);

Iulie 2009:
Fondarea YouthBank în Kirghistan și Kazakhstan prin Eurasia Foundation Central Asia;

Aprilie 2010

Crearea primelor 3 Fonduri pentru tineri în Republica Moldova

Noiembrie 2010:
Inițiativa YouthBank la granița Tadjikistan/ Kirghistan dezvoltată de Eurasia Foundation Central Asia;

Februarie 2011:
Extinderea rețelei YouthBank din Georgia în 25 de orașe;

Martie 2011:
Dezvoltarea programului YouthBank în Turcia cu ajutorul Eurasia Partnership Foundation (Armenia) și ONG-ul Toplum Gunulluleri (Turcia);

Octombrie 2011:
Noi programe YouthBank dezvoltate în Azerbaijan;

Martie 2012: Primul webinar YouthBank ca parte a inițiativei Fondului Global pentru Fundații Comunitare despre practicile în motivarea și implicarea tinerilor;

Aprilie 2012:
Dezvoltarea programului YouthBank în Abkhasia prin Eurasia Partnership Foundation și ALERT;

Mai 2012:
Extinderea rețelei YouthBank din Bosnia si Herțegovina în 32 de orașe prin Mozaik Foundation;
Fondarea Confederației YouthBank Franța la Paris;

Ianuarie 2013:
Conferința internațională YouthBank de la Berlin, care a reunit membrii YouthBank din nouă țări și în urma căreia s-a stabilit data de 25 mai ca fiind YouthBank International Day.

Aprilie 2013:
Lansarea oficială a rețelei YouthBank International, avându-l coordonator pe Vernon Ringland de la Fundația Comunitară pentru Irlanda de Nord.

Iulie 2013

Fondul pentru Tineri Moldova se extinde în 4 localităţi noi: Soroca, Bălţi,Varniţa, Comrat

Iunie 2014:
Delegația YouthBank International formată din 14 membri (printre care și doi reprezentanți YouthBank Romania) a participat la summit-ul Youth Community Philanthropy din Chicago și a prezentat modelul YouthBank în Minneapolis, în colaborare cu Universitatea din Minnesota și Youthprise, în ideea implementării acestuia în Minnesota.

 Septembrie 2014

În Republica Moldova, Fondul pentru Tineri este activ în Ialoveni, Soroca, Bălţi, Cahul, Ştefan Vodă, Floreşti, Orhei, Varniţa

December 2005:

Northern Ireland YouthBank board members support the foundation of YouthBank in the city Jenin, West Bank region of Palestine;

October 2006:

The first YouthBank in Cluj-Napoca, Romania supported by Ireland YouthBank;

July and October 2007:

Establishment of the YouthBank in Armenia and Georgia by Eurasia Partnership Foundation;

April 2008:

Establishemnt of the YouthBank network in Bosnia and Herzegovina by Mozaik Community Development Foundation;

June 2008:

Seminar for the development of YouthBank network in Romania together with the Association for Community Relations (ACR);

July 2009:

YouthBank establishment in Kyrgyzstan and Kazakhstan through Eurasia Foundation Central Asia;

April 2010

Establishment of the first 3 funds for youth in the Republic of Moldova

November 2010:

The YouthBank initiative bordering Tajikistan / Kyrgyzstan developed by Eurasia Foundation Central Asia;

February 2011:

Extension of the YouthBank network in 25 Georgian cities;

March 2011:

YouthBank program development in Turkey supported by the Eurasia Partnership Foundation (Armenia) and the NGO Toplum Gunulluleri (Turkey);

October 2011:

New YouthBank programs developed in Azerbaijan;

March 2012:

The first YouthBank webinar as part of the initiative of the Global Fund for Community Foundations on practices of the motivation and involvement of young people;

April 2012:

Development of the YouthBank program in Abkhazia by Eurasia Partnership Foundation and ALERT;

May 2012:

Extension of the Bosnia and Herzegovina YouthBank program in 32 cities through Mozaik Foundation;

Establishment of the YouthBank France Confederation in Paris;

January 2013:

YouthBank international conference in Berlin which brought together YouthBank members from nine countries, after which May 25 was established as the International YouthBank Day;

April 2013:

The official launch of the YouthBank International network, having Vernon Ringland from the Community Foundation for Northern Ireland as the coordinator;

July 2013:

Youth Bank Moldova expands into 4 new localities: Soroca, Balti, Varnita and Comrat;

June 2014:

YouthBank International delegation consisting of 14 members (including two representatives of Romania YouthBank) participated in the Youth Community Philanthropy Summit in Chicago and presented the YouthBank model in Minneapolis, in collaboration with the University of Minnesota and Youthprise having the idea to implement it in Minnesota;

September 2014:

The Moldova YouthBank is active in Ialoveni, Soroca, Balti, Cahul, Stefan Voda, Floresti, Orhei and Varnita