Conceptul YouthBank are la baza principiul că tinerii sunt valoroşi pentru prezent şi reprezintă resurse pentru viitor. Youth Bank are misiunea de a conjuga potenţialul, energia şi creativitatea tinerilor pentru  crearea oportunităţilor de dezvoltare şi progres a comunităţilor, societăţilor.

În ţările, care au economii emergente, precum este Republica Moldova generaţia tînără este cea care contează, se implică, schimbă, lansează iniţiative şi modelează viitorul.

YouthBank oferă tinerilor un cadru prielnic în care ei să împărtăşească idei, să lucreze împreună și să ia decizii privind comunitatea din care fac parte.

YouthBank Moldova, program coordonat de Fundaţia Est-Europeană, a  fost lansant în anul  2010 în oraşele Ialoveni, Cahul, Ungheni, urmînd în anul 2013 cu oraşele Soroca, Bălţi, Comrat şi localitatea Varniţa.

Astfel, pe parcursul a 4 ani, YouthBank s-a extins şi este prezent în anul 2014 în Ialoveni, Soroca, Bălţi, Cahul, Ştefan Vodă, Floreşti, Orhei, Varniţa

Anual în Republica Moldova în medie 15 tineri din fiecare oraș în care este implementat programul YouthBank cu vârste între 16 și 22 ani, cunoscuți ca “liderii ai comunităţii”, promovează și administrează transparent un fond special destinat finanțării și implementării proiectelor de către tineri. Este un mecanism prin care sunt încurajate activităţile tinerilor legate de: filantropie, voluntariat, inițiativă civică și responsabilitate.