Conceptul YouthBank are la baza principiul că tinerii sunt valoroşi pentru prezent şi reprezintă resurse pentru viitor. Youth Bank are misiunea de a conjuga potenţialul, energia şi creativitatea tinerilor pentru  crearea oportunităţilor de dezvoltare şi progres a comunităţilor, societăţilor.

În ţările, care au economii emergente, precum este Republica Moldova generaţia tînără este cea care contează, se implică, schimbă, lansează iniţiative şi modelează viitorul.

YouthBank oferă tinerilor un cadru prielnic în care ei să împărtăşească idei, să lucreze împreună și să ia decizii privind comunitatea din care fac parte.

YouthBank Moldova, program coordonat de Fundaţia Est-Europeană, a  fost lansant în anul  2010 în oraşele Ialoveni, Cahul, Ungheni, urmînd în anul 2013 cu oraşele Soroca, Bălţi, Comrat şi localitatea Varniţa.

Astfel, pe parcursul a 4 ani, YouthBank s-a extins şi este prezent în anul 2014 în Ialoveni, Soroca, Bălţi, Cahul, Ştefan Vodă, Floreşti, Orhei, Varniţa

Anual în Republica Moldova în medie 15 tineri din fiecare oraș în care este implementat programul YouthBank cu vârste între 16 și 22 ani, cunoscuți ca “liderii ai comunităţii”, promovează și administrează transparent un fond special destinat finanțării și implementării proiectelor de către tineri. Este un mecanism prin care sunt încurajate activităţile tinerilor legate de: filantropie, voluntariat, inițiativă civică și responsabilitate.

YouthBank concept is based on the principle that young people are valuable for present and represent important resources for the future. Youth Bank’s mission is to combine potential, energy and creativity of young people in order to create opportunities for development and progress of communities and societies.

Young generation is the one that matters in countries that have emerging economies like Moldova. It implies changes, launches initiatives and shapes the future.

YouthBank gives young people a favorable environment in which they can share ideas, work together and make decisions regarding the community they belong to.

YouthBank Moldova, a program coordinated by the East Europe Foundation, was launched in 2010 in the towns Ialoveni, Cahul, Ungheni, following in 2013 with Soroca, Balti, Comrat and Varnita village.

Thus, over four years, YouthBank has expanded and is now present in Ialoveni, Soroca, Balti, Cahul, Stefan Voda, Floresti, Orhei and Varnita.

Annually, on average 15 young people aged between 16 and 22 years old from each city in Moldova where the YouthBank program is implemented, known as “community leaders”, transparently promote and manage a special fund for financing and implementation of projects by young people. It is a mechanism by which young people are encouraged in related activities: philanthropy, volunteering, civic initiative and responsibility.

logo2