La 12 octombrie 2017 in incinta Consiliului Raional Riscani s-a desfasurat festivitatea de semnare a acordurilor de colaborare cu cele 14 grupuri de initiativa, castigatoare a programului de granturi mici, runda 2017, implementat de Fondul pentru Tineri Riscani.

Evenimentul a demarat cu un cuvânt de salut din partea secretarului Consiliului Raional Rîșcani, Doamna Rodica Postolachi înalt apreciind inițiativa domnului Nicolae Moscalu – director al A.O. Moștenitorii, de a implementa o multitudine de proiecte diverse în raionul Rîșcani, mulțumind și domnului consilier raional Denis Țurcanu pentru implicare și efortul depus în atragerea mai multor instituții și tineri în proiectul acesta și a activității Fondului pentru Tineri Rîșcani.Remarcând și faptul că doar datorită profesorilor – mentorilor din instituțiile educaționale a fost posibilă extinderea proiectului în anul curent. Efectul cel mai mare este activitatea elevilor și tinerilor din localitățile noastre care au reușțit să asigure continuitatea acțiunilor frumoase în fiecare sat, școală. Schimbarea care s-a produs este una importantă – este o schimbare de atitudine, de personalitate a adolescenților, care va avea un impact de lungă durată, va determina reușita lor în diversele domenii de care vor fi preocupați. I-a îndemnat pe toți să manifeste activism și optimism în toate câte se propun pentru școală și tineri, astfel vor schimba întrega localitate, de ce nu chiar și țara. Le-a dorit mult succes tuturor și semnarea acordurilor de subgrant să le servească o deschidere spre alte căi. Într-un ceas bun și cu noroc.

Cu mult entuziasm, domnul Nicolae Moscalu – Director al Asociaţiei obstești a copiilor şi tineretului “Moștenitorii”, a salutat prezența tinerilor la evenimentul dat și a prezentat obiectivele generale ale programului, îndemnând tinerii să de-a dovadă de activism civic, unitate, responsabilitate şi solidaritate ca împreună să realizăm lucruri frumoase şi simţite de cetăţeni, menţionând că programul raional ,,Fondul pentru Tineri Rîșcani” al doilea an consecutiv este implementat de A. O. ,,Moștenitorii” în parteneriat cu Direcția Raională Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani, cu suportul Fundaţiei Est–Europeane din Moldova, totodată a enumărat și alte proiecte desfășurate la moment de către Asociația obștească Moștenitorii în raionul Rîșcani precum: proiectul “Renașterea istoriei – includerea grotei Duruitoarea Veche în circuitul turistic European” are menirea,  implicînd membrii comunității, să asigure conservarea, protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului  cultural de valoare internațională din Duruitoarea Veche; proiectul “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani” și proiectul “Biblioteca sătească – furnizor de noi servicii pentru categoriile vulnerabile”.

Amintim că doar în primul an de activitate a Fondului pentru Tineri Rîșcani în jur de 80 tineri au învățat să scrie și să gestioneze proiecte, peste 380 de tineri au fost implicati ca benificiari direcți ai proiectelor implimentate în cadrul programului și pese 3700 de tineri au benificiat direct și indirect de proiectele implimentate. În prima rundă a programului de granturi mici pentru tinerii din raionul Rîșcani, desfășurată în anul 2016 au fost depuse 17 proiecte dintre care au fost acceptate spre finanțare 13 proiecte din 7 localități din raionul Rîșcani, cu un buget total de circa  139 mii lei dintre care 88,8 mii lei aprobați spre finanțare din partea Fondul pentru Tineri Rîșcani și peste 50 mii lei proveniți din alte contribuții identificate de aplicații la programul de granturi mici.

La rîndul său consilierul raional și Președinte al A.O. „Generația Viitorului” domnul Denis Țurcanu – a exprimat un mesaj de felicitare pentru tinerii care au avut curajul de a se antrena în competiția de granturi mici, pentru a se implica activ la dezvoltarea comunităților și a fi un exemplu pentru semenii săi, subliniind că tinerii sunt promotorii schimbării pozitive care sensibilizează comunitatea deoarece schimbarea începe de la noi înşine și a evidenţiat faptul că în această rundă, în perioada 05 – 25 septembrie 2017, au fost depuse spre finanţare 17 proiecte din 8 localităţi ale raionului, cu un buget total de 181,5 mii lei, dar, urmare interviului cu aplicanţii din 01 octombrie 2017, au obţinut suport 14 proiecte din 7 localităţi, cu un buget total de peste 156 mii lei, dintre care circa 74 mii lei din partea Fondului pentru tineri Rîșcani, bani acumulați din următoarele surse: 2000 USD este suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova,  30 mii lei este contribuţia financiară a Direcției Raionale Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani, cu 9 mii lei au contribuit agenții ecnomici și 1388 lei resurse colectate de la persoanele fizice în cadrul evenimentelor de colectare de fonduri desfășurate de membrii FpT Rîșcani, o parte considerabilă a cofinanțării proiectelor depuse provine din sursele identificate de însăși grupurile de inițiativă ce constituie peste 82 mii lei.

Pe această cale ținem să aducem sincere mulțumiri agenților economici care au fost receptivi la inițiativele tinerilor și în special domnului Nelu Pîslaru conducător C.A.P. ,,Marvitalis”, domnului Tudor Gladchii  conducător SRL ,,Marcant Agro” , domnului Gheorghe Angheluță – director S.A. „Lactis”, domnului Victor Boclincă conducător SRL Calea Zăicanilor și doamnei Bădărău Ludmila conducător S.R.L. ,,Casa Viitorului” precum și tuturor agenților economici, administrațiilor publice locale și Asociațiilor de părinți care au contribuit financiar la demararea proiectelor inițiate de grupurile de inițiativă a tinerilor din raionul Rîșcani. În speranță că această colaborare nu se va opri aici, Fondului pentru Tineri Rîșcani vă mulțumește și vă dorește mult succes în activitățile dumneavoastră viitoare.

Pentru ca granturile oferite să demonstreze parteneriatul şi co-managementul consolidat al actorilor comunitari, organizatorii evenimentului au înmînat acordurile de colaborare şi subgrant celor 14 de grupuri de iniţiativă şi consilii locale de tineret.

Sursa : http://fpt.riscani.md/semnarea-acordurilor-de-subgrant-2017/ 

22446802_2051234608455539_1835891919_n-e150810628997722447460_2051202435125423_214477559_n-e150810458259522471307_2051202588458741_1818626002_n-e150784710476522500794_2051203031792030_2002946191_n-e1508103725292aliona-e1508105997288